Duńskie podatki: Główne obszary

Podatki w Danii – Wstęp

W Danii podatki są wysokie i progresywne - im wyższe dochody, tym wyższe podatki. Istnieje wiele rodzajów podatków, co sprawia, że system podatkowy w Danii jest bardzo rozbudowany. Niezależnie od zajmowanego stanowiska, każda osoba w Danii musi rozliczać się z podatków na zasadach dla osób fizycznych. Na stronie internetowej znajdują się wszelkie niezbędne informacje na temat podatków w Danii.

System podatkowy w Danii

Podatków bezpośrednich, w tym:
Podatków pośrednich, w tym:
Opodatkowanie w Danii dotyczy dochodów z poprzedniego 12-miesięcznego okresu, a rozliczenie podatkowe najczęściej odbywa się za pomocą internetu za pośrednictwem strony internetowej www.skat.dk. Aby dokonać rozliczenia, potrzebny jest numer CPR, który można uzyskać w urzędzie celno-podatkowym w Danii. Do rozliczenia podatku dochodowego i VAT wymagane jest posiadanie Tastselv lub NemID. W przypadku zakończenia roku podatkowego między 1 lutego a 31 marca, deklarację podatkową należy złożyć do 1 sierpnia, a podatek należy uiścić w dniu 20 marca i 20 listopada. Termin na rozliczenie podatku wynosi 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. podatki w danii - obowiązek podatkowy

Samozatrudnienie – Podatek

Właściciele firm jednoosobowych w Danii mają trzy opcje opodatkowania swojej działalności, w tym:
  1. Mogą zostać opodatkowani tak jak normalni pracownicy w duńskich firmach.
  2. Mogą wybrać opcję opodatkowania częściowo jako dochód kapitałowy, a częściowo jako dochód prywatny, zgodnie z ustawą o kapitale zakładowym.
  3. Mogą zostać opodatkowani na zasadach ustawy o przedsiębiorstwach w Danii.

Zazwyczaj osoby pracujące na własny rachunek uznają dochody swojej firmy za swoje osobiste dochody. Większość ludzi preferuje tę opcję, ponieważ pozwala ona na jednorazowe rozliczenie podatku.

Duński podatek CIT

Duński podatek CIT odpowiada za około 8% wszystkich podatków w Danii i jest naliczany na podstawie dochodów duńskich przedsiębiorstw, w tym dochodów kapitałowych. Podatek od osób prawnych, czyli 22-procentowy CIT, jest obowiązujący dla duńskich spółek. Jednak gdy dochód firmy w Danii przekroczy 50 000 koron rocznie, firma staje się płatnikiem 25-procentowego podatku VAT.

VAT w Danii

Wszelkie przedsiębiorstwa sprzedające towary lub usługi na terenie Danii są zobowiązane do opłacania 25-procentowego podatku VAT. Podatek ten jest jednolity i dodawany jest do ceny towarów i usług. Należy pamiętać, że firmy muszą również rozliczyć się z tego podatku w rocznej deklaracji podatkowej.

Zniżka stawki podatku VAT wynosząca 0% dotyczy usług bankowych, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości (z dostawą energii, wody i gazu), transakcji ubezpieczeniowych, działalności kulturalnej, edukacji i opieki medycznej w Danii.

Właściciele duńskich firm muszą zarejestrować swoją firmę jako płatnika VAT do ośmiu dni przed rozpoczęciem działalności, a obowiązek rejestracji dotyczy przedsiębiorstw z rocznymi obrotami przekraczającymi 50 tysięcy koron duńskich. Rejestracja może odbyć się elektronicznie za pomocą Rejestru Usługodawców Zagranicznych (virk.dk). podatek dania - odwrotne obciazenie

Akcyza w Danii

W Danii, chociaż wprowadzono wiele własnych podatków akcyzowych, to duński podatek akcyzowy (punktafgift) nadal jest nakładany na towary zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Stawki akcyzy są zróżnicowane i obejmują takie produkty jak: energię elektryczną, alkohole (w tym wina i piwo), czekoladę, gaz ziemny i płynny, kawę i herbatę, tytoń do żucia, papierosy, tabakę oraz tytoń fajkowy, opony samochodowe, wyroby cukiernicze, cygara, cygaretki i cygara hawajskie, a także bibułki papierosowe.

Pracownik w Danii

W Danii istnieje podatek dochodowy, który składa się z trzech progów (podstawowego, średniego i najwyższego). W praktyce oznacza to, że:
  1. osoby o dochodach poniżej 50 217 koron duńskich płacą 8% podatku,
  2. osoby o dochodach od 50 217 DKK do 558,043 koron duńskich płacą 39,2% podatku,
  3. osoby o dochodach powyżej 558,043 koron duńskich płacą 56,5% podatku.

W Danii zaleca się załatwianie spraw związanych z deklaracjami podatkowymi, dokumentami i terminami drogą elektroniczną, na stronie internetowej duńskiego Urzędu Skarbowego (https://skat.dk/data.aspx). Aby złożyć deklarację podatkową przez internet, należy najpierw zamówić specjalny kod TastSelv-kode (najlepiej na stronie www.tastselv.skat.dk), który składa się z ośmiu cyfr i jest jednocześnie hasłem do systemu. Kod TastSelv-kode (lub NemID) zapewnia dostęp do własnych informacji podatkowych.

Przedsiębiorcy (w tym również duńscy nierezydenci podatkowi), którzy prowadzą własną działalność gospodarczą na terenie Danii, muszą dokonać rozliczenia podatkowego do 1 lipca. Po 2 lipca otrzymają dokument Årsopgørelse, który zawiera decyzję podatkową.

Ulgi podatkowe w Danii

Właściciele firm oraz pracownicy w Danii mają prawo do wielu ulg podatkowych. Osoba prowadząca działalność w Danii może skorzystać z osobistej ulgi podatkowej o nazwie Personfradrag, której wysokość jest ustalana indywidualnie każdego roku. Ponadto, można odliczyć od podatku składki emerytalne i ubezpieczeniowe, alimenty na dzieci, koszty dojazdu do pracy oraz wyżywienie. Jednakże SKAT (duński Urząd Skarbowy) może w ciągu siedmiu lat sprawdzić, czy zadeklarowane wydatki są zgodne z rzeczywistością. W związku z tym właściciele firm muszą przechowywać dokumentację potwierdzającą prawdziwość swoich zeznań podatkowych przez ten okres.

Zarówno duńscy przedsiębiorcy, jak i pracownicy mają dostęp do różnych ulg podatkowych. Poniżej znajduje się lista tych ulg, wraz z wymaganymi dokumentami potrzebnymi do ich uzyskania. podatki w danii - ulgi Ulga z tytułu zakwaterowania
Ulga z tytułu wyżywienia
Ulga z tytułu przekraczania mostów
Ulga z tytułu dojazdu do pracy
Ulga podatkowa Cross border (osoba przekraczająca granicę):
Ulga podatkowa z tytułu kosztów odsetek od kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych:
Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego:

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest ważna dla osób, które płacą podatki, ponieważ chroni je przed podwójnym opodatkowaniem. podatek dania - porozumienie Jednakże, należy pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku wyboru pierwszej opcji, maksymalna kwota odliczenia wynosi 1 360 zł. Ograniczenie to dotyczy osób, których zagraniczne dochody pochodzą z takich źródeł jak: stosunek pracy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy, działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście lub, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej.

FAQ

Ile wynosi kwota wolna od podatku?
W Danii kwota wolna od podatku wynosi 46 500 DKK.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację podatkową w Danii?
Deklarację podatkową w Danii trzeba złożyć najpóźniej do 1 maja.

Co grozi za niedotrzymanie terminu rozliczenia z duńskim Urzędem Skarbowym?
Niedotrzymanie terminu rozliczenia z duńskim Urzędem Skarbowym może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Ile wynosi podatek od dochodu z akcji w Danii?
Podatek od dochodu z akcji w Danii wynosi 27%.

Kogo w Danii dotyczy ograniczony obowiązek podatkowy?
Ograniczony obowiązek podatkowy w Danii dotyczy osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania w Danii, ale osiągają dochody z danego kraju.

W jakich ustawach znajdę informację o podatku dochodowym w Danii?
Informacje o podatku dochodowym w Danii znajdują się w ustawach takich jak "Act on Assessment of IncomeTax" oraz "Act on Taxat Source".

Jak zamówić NemID?
Aby zamówić NemID w Danii, należy skontaktować się z duńskim Urzędem ds. Elektronicznych.

Czy kod Tastselv jest niezbędny?
Tak, kod Tastselv jest niezbędny do złożenia deklaracji podatkowej w Danii.

Ile maksymalnie może wynosić obciążenie dochodu osoby fizycznej?
Maksymalne obciążenie dochodu osoby fizycznej w Danii wynosi 55,8%.

Kto w Danii uznawany jest za rezydenta podatkowego?
W Danii za rezydenta podatkowego uznaje się osobę, która ma swoje miejsce zamieszkania lub pobytu w kraju na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku podatkowego.

Kto w Danii musi płacić podatek VAT?
W Danii podatek VAT muszą płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą, których obroty przekraczają określone przez prawo limity.
Cofnij odpowiedź

Dodaj komentarz
395 odpowiedzi na artykuł "Podatki w Danii"

Daniel Antczak
Czy rezydent podatkowy w Danii ma obowiązek płacenia podatków od dochodów uzyskanych za granicą?
ODPOWIEDZ
Franciszka Janos
Tak, rezydent podatkowy w Danii ma generalnie obowiązek płacenia podatków od globalnego dochodu, co oznacza, że musi płacić podatki od dochodów zarówno uzyskanych w Danii, jak i za granicą. Jednakże w wielu przypadkach osoby te mogą korzystać z ulg przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Dania zawarła z innymi krajami. Dzięki tym umowom unika się sytuacji, gdy ten sam dochód jest opodatkowany dwukrotnie w dwóch różnych jurysdykcjach.
Barbara Gierek
Witam wszystkim , zapytam z ciekawości - Czy w Danii są wysokie podatki?
ODPOWIEDZ
Joanna Brzycka
Duński system podatkowy słynie z elevowanych stawek, szczególnie jeśli chodzi o podatek od dochodu. Dochody z tych podatków finansują zaawansowane usługi społeczne i publiczne, w tym darmową edukację i opiekę medyczną. Należy jednak podkreślić, że faktyczne obciążenie podatkowe może różnić się w zależności od specyficznych sytuacji, takich jak wysokość zarobków czy możliwość korzystania z ulg podatkowych.
Mikołaj Połczyński
Siema. ile można zarobić w Danii bez podatku?
ODPOWIEDZ
Gustaw Żeleński
W Danii istnieje pewien próg dochodów, poniżej którego nie jest się zobowiązanym do płacenia podatku dochodowego. Wysokość tego progu może ulegać zmianom w zależności od aktualnych przepisów podatkowych i decyzji rządu.
Alina Kocik
Ile się czeka na zwrot podatku z Danii
ODPOWIEDZ
Roksana2
Czas oczekiwania na zwrot podatku z Danii może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności podatnika oraz kompleksowości zgłoszenia. Średnio, proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Luiza Kijowska
Jak sprawdzić podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Norbert Wachowicz
by sprawdzić swoje rozliczenie podatkowe w Danii, można zalogować się do systemu online Skatteforvaltningen, gdzie są dostępne wszystkie informacje na temat Twojego rozliczenia. Po zalogowaniu, użytkownik ma dostęp do swojego "Årsopgørelse", czyli rocznego rozliczenia podatkowego, gdzie przedstawione są wszelkie dochody, odliczenia oraz ewentualny zwrot podatku lub należność.
Metody Jurek
Powiedzcie mi proszę coś więcej o kwota wolna od podatku w Danii
ODPOWIEDZ
Olaf Kott
W Danii istnieje tzw. "personfradrag", czyli kwota wolna od podatku. Jej wysokość może się zmieniać każdego roku w zależności od decyzji rządu.
Michalina Kotarska
Rozliczenie podatku w Danii krok po kroku, ktoś może mi napisać?
ODPOWIEDZ
Robert Molski
Krok 1: Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do systemu online https://skat.dk/
Krok 2: Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak informacje o dochodach, potwierdzenia zatrudnienia, ewentualne odliczenia oraz inne dokumenty podatkowe.
Krok 3: Wprowadź informacje dotyczące dochodów w odpowiednich sekcjach formularza.
Krok 4: Skorzystaj z sekcji dotyczącej odliczeń, aby uwzględnić wszystkie potencjalne ulgi i dedukcje.
Krok 5: Przejrzyj i zweryfikuj wszystkie wprowadzone informacje.
Krok 6: Zatwierdź i wyślij swoje rozliczenie elektronicznie przez system.
Krok 7: Oczekuj na potwierdzenie od Skatteforvaltningen oraz informację o ewentualnym zwrocie podatku lub długu.
Adan
Jestem ciekaw kiedy wypłacają zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Elwira Malec
Zazwyczaj w Danii, jeśli zapłaciłeś za dużo podatku, zwrot tych środków następuje kilka tygodni po dokonaniu rocznego rozliczenia. Chociaż dokładne terminy mogą się zmieniać w zależności od roku, zwroty najczęściej są realizowane w miesiącach kwiecień lub maj.
Natasza Olek
jakie podatki płaci się w Danii
ODPOWIEDZ
Bianka Mielcarek
Danii obowiązuje wiele rodzajów podatków, które dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Do głównych podatków płatnych przez osoby fizyczne należą: podatek dochodowy, podatek od nieruchomości oraz podatek od wartości dodanej (VAT). Przedsiębiorstwa są zobowiązane do płacenia, między innymi, podatku od dochodu korporacyjnego, podatków środowiskowych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto również zaznaczyć, że Dania posiada różnorodne podatki lokalne i gminne.
Bogna Burda
Ile zapłacę podatku w Danii
Zuzanna Golba
Ilość podatku, który będziesz musiał uiścić w Danii, jest uzależniona od różnorodnych elementów, takich jak pochodzenie Twoich przychodów, ich suma oraz potencjalne ulgi i odliczenia, które mogą Ci przysługiwać. Stawka podatku dochodowego w Danii jest zróżnicowana i może oscylować między ok. 35% a nawet więcej niż 56%, zależnie od wysokości Twoich dochodów i miejsca zamieszkania.
Franciszek
Do kiedy rozliczyć duński podatek?
ODPOWIEDZ
Izabela Andrysiak
Zwykle roczne rozliczenie podatkowe w Danii należy złożyć do początku maja roku następnego po roku podatkowym.
Anita Grudzień
Szukam pomocy w rozliczeniu duńskiego podatku
ODPOWIEDZ
Kacper Machala
Jeśli szukasz pomocy w rozliczeniu duńskiego podatku, warto skorzystać z usług lokalnego doradcy podatkowego lub księgowego specjalizującego się w duńskim systemie podatkowym.
Sergiusz Solarz
ile procent wynosi podatek dochodowy w Danii
ODPOWIEDZ
Martyna Luba
Podatek dochodowy w Danii jest progresywny i składa się z kilku składników. Ogólna stawka podatkowa dla osób fizycznych może wynosić od około 35% do nawet 56% lub więcej, w zależności od dochodów i regionu zamieszkania. Dokładna stawka zależy od wielu czynników, w tym od konkretnego dochodu oraz od lokalnych podatków gminnych.
Beata Cholewa
Cześć. Gdzie rozliczyć duński podatek?
ODPOWIEDZ
Sławomir008
Cześć! Duński podatek rozliczasz w Skatteforvaltningen, czyli duńskim urzędzie skarbowym. Aby to zrobić, możesz skorzystać z ich platformy online na stronie internetowej lub zgłosić się osobiście w lokalnym oddziale urzędu. Jeśli nie jesteś pewien jak to zrobić, warto rozważyć skorzystanie z usług doradcy podatkowego w Danii.
Witold Kochan
Czy podatki w Danii finansują system opieki zdrowotnej lub edukację? Jak to działa?
ODPOWIEDZ
Mikołaj Kościółek
Tak, podatki w Danii finansują zarówno system opieki zdrowotnej, jak i edukację. Dania ma model opieki zdrowotnej oparty głównie na finansowaniu publicznym, co oznacza, że dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest bezpłatny dla wszystkich obywateli. Podobnie edukacja, począwszy od przedszkoli aż po szkoły wyższe, jest w większości bezpłatna i finansowana z podatków. Środki na te cele pochodzą głównie z podatku dochodowego od osób fizycznych i firm, a także z innych podatków i opłat.
Jarosław Burek
Czy otrzymam tutaj jakoś pomoc w rozliczeniu podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Julia Bednorz
No jasne, że tak! Zapraszam. :-)
Adam Kiedrowski
Jakie są stawki podatków w Danii?
ODPOWIEDZ
Oliwia Cholewińska
W Danii stawki podatków różnią się w zależności od dochodu i rodzaju opodatkowanego źródła. System podatkowy jest progresywny, więc im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku. Stawki mogą sięgać nawet około 55% dla najwyższych dochodów.
Patryk Latoś
A jakie są progi podatków w Danii?
Rachel
W Danii brak jednoznacznych "progów podatkowych" w tradycyjnym rozumieniu, jakie występują w innych systemach podatkowych. Natomiast, duński system podatkowy jest oparty na zasadzie postępującego opodatkowania, gdzie stawki podatkowe rosną wraz ze wzrostem dochodu. W praktyce oznacza to, że im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku, jednak brakuje wyraźnych ustalonych punktów, przy których te stawki zmieniają się. Stawki podatkowe w Danii są stopniowe i zależą od różnych czynników, takich jak kategorie dochodów czy inne elementy.
Maria Sieczkowska
Witam. Podatki w Danii kiedy rozliczyć?
ODPOWIEDZ
Emil Żurawski
W zależności od typu przychodów, w Danii określa się różne terminy rozliczeń podatkowych. Dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie od pracodawcy, zazwyczaj podatki są automatycznie potrącane i nie jest wymagane samodzielne rozliczenie. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą lub posiadające inne źródła dochodu zwykle składają roczną deklarację podatkową do 1 maja w kolejnym roku podatkowym. Zaleca się jednak sprawdzenie obowiązujących przepisów i dat, aby upewnić się co do odpowiednich terminów rozliczeń w danym roku.
Żaneta Komar
Czy istnieją określone warunki lub kryteria, które muszą być spełnione, aby móc otrzymać zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Kalina Osada
Tak, istnieją określone warunki i kryteria, które muszą być spełnione, aby móc ubiegać się o zwrot podatku w Danii. Warunki te mogą obejmować m.in. osiągnięcie określonej kwoty dochodu, zastosowanie odpowiednich ulg podatkowych, złożenie poprawnych dokumentów oraz przestrzeganie terminów składania wniosku.
Karolina Majchrzak
W jaki sposób podatki w Danii wpływa na rozwój gospodarczy i redystrybucję bogactwa w kraju?
ODPOWIEDZ
Martyna Rolek
Duński system podatkowy odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa. Wpływa on na rozwój gospodarczy poprzez dostarczanie środków finansowych na inwestycje publiczne, jak również na redystrybucję bogactwa w celu zminimalizowania nierówności społecznych.
Kacper Pankowski
Witam, Jak wyliczyć podatek w Danii/
ODPOWIEDZ
Liliana Wajs
W celu wyliczenia podatku w Danii, należy zebrać informacje dotyczące swoich dochodów oraz innych źródeł przychodu. Następnie skorzystaj z dostępnych kalkulatorów podatkowych lub skonsultuj się z ekspertem ds. podatków, aby obliczyć dokładne zobowiązania podatkowe, uwzględniając stawki podatkowe, ulgi i inne czynniki.
Bogumiła52
Jakie są stawki podatku od kapitału i zysków kapitałowych, oraz czy różnią się w zależności od długości trzymania inwestycji? Ile podatku płaci się w Danii
ODPOWIEDZ
Kamil Dziekan
Jakie rodzaje obowiązują w Dania podatek i jakie są ich stawki?
ODPOWIEDZ
Marlena Kempińska
W Danii istnieje kilka rodzajów podatków, a ich stawki mogą się różnić w zależności od rodzaju dochodu lub opodatkowanego przedmiotu. Oto kilka podstawowych rodzajów podatków w Danii wraz z przykładowymi stawkami (uwaga: stawki podatków mogą się zmieniać, więc warto korzystać z aktualnych źródeł):

Podatek dochodowy: Duński system podatkowy obejmuje podatek dochodowy od osób fizycznych. Stawki podatku dochodowego w Danii są progresywne i zależą od wysokości dochodu. Stawka podstawowa może wynosić około 37%, a dla wyższych dochodów stawki mogą sięgnąć około 55%.

Podatek VAT (Værdiafgift): Stawka podatku VAT w Danii wynosi zazwyczaj 25% i dotyczy większości towarów i usług. Istnieje również niższa stawka 5% dla niektórych produktów, takich jak żywność, książki i bilety na transport publiczny.

Podatek od nieruchomości: Podatek ten jest obliczany na podstawie wartości nieruchomości i lokalizacji. Stawki różnią się w zależności od regionu i rodzaju nieruchomości.

Podatek od korporacji: Dla firm i przedsiębiorstw działających w Danii obowiązuje podatek od korporacji. Stawki podatku dla firm również mogą się różnić i zależą od wielu czynników.

Podatek od kapitału i zysków kapitałowych: W Danii obowiązuje podatek od zysków kapitałowych oraz od dochodów z inwestycji finansowych. Stawki podatku zależą od rodzaju inwestycji i czasu ich utrzymania.

Podatek od spadków i darowizn: Otrzymanie spadku lub darowizny w Danii również podlega opodatkowaniu. Stawki podatku zależą od relacji pokrewieństwa i wartości przekazywanej kwoty.
Gabriela Drobna
Cześć jestem ciekawa ile wynosi podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Wojciech Gołuń
W Danii, wielkość podatku jest uwarunkowana przez różnorodne aspekty, w tym dochód, status cywilny oraz inne przyczyny generujące przychód. System opodatkowania w Danii jest postępowy, co oznacza, że stopnie opodatkowania rosną zgodnie z wysokością zarobków. Ogólnie mówiąc, stawki podatków w Danii mogą sięgnąć nawet około 55% w przypadku najwyższych dochodów. Dodatkowo, w Danii funkcjonuje także podatek VAT (Værdiafgift), którego standardowa stawka wynosi zwykle 25% dla większości dóbr i usług.
Melania Konefał
Jak rozliczyć podatek w Danii??
ODPOWIEDZ
Stefan Czajka
W Danii podatek jest rozliczany poprzez indywidualne złożenie deklaracji podatkowej, w której deklaruje się swoje dochody oraz wydatki. System opiera się na samoobliczeniu podatku, gdzie obywatele zgłaszają swoje zarobki i uzyskane dochody, a następnie obliczają należny podatek na podstawie stawek podatkowych i dostępnych ulg.
Dariusz Włoka
Jakie jest duński odpowiednik krs i jakie funkcje pełni w systemie prawnym Danii?
ODPOWIEDZ
Nikodem Popko
W Danii istnieje odpowiednik polskiego KRS, nazywany "Centralnym Rejestrem Firmy" (CVR), który odgrywa istotną rolę w systemie prawnym tego kraju. CVR działa jako oficjalna platforma rejestracyjna, gromadząca informacje dotyczące wszystkich firm oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Danii. Funkcje CVR w ramach systemu prawnego Danii są zbliżone do tych, które pełni KRS w Polsce.

CVR stanowi centralne źródło danych związanych z firmami oraz przedsiębiorcami, aktywnymi w sektorze gospodarczym Danii. Rejestr zawiera podstawowe dane, takie jak nazwa firmy, unikalny numer identyfikacyjny, adres siedziby, forma prawna działalności, informacje kontaktowe oraz szczegóły dotyczące osób reprezentujących daną firmę. Ponadto, CVR umożliwia dostęp do informacji finansowych, historii płatności i zobowiązań firm, co wspomaga ocenę ich kondycji ekonomicznej.
Gustaw Karasek
Jakie główne cechy wyróżniają duński system podatkowy spośród innych europejskich systemów podatkowych?
ODPOWIEDZ
Beata Ras
Duński system podatkowy wyróżnia się przede wszystkim progresywną stawką podatkową, dążeniem do równości dochodów poprzez redystrybucję oraz wysokim poziomem przejrzystości, który umożliwia obywatelom śledzenie i zrozumienie swoich zobowiązań podatkowych.
Iga
Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat duńskie rozliczenie podatkowe. Czy ktoś z was ma jakieś pojęcie na ten temat? Może podzielicie się swoimi spostrzeżeniami?
ODPOWIEDZ
Roman Hodor
Tak, słyszałem trochę o tym. Duńczycy mają dość unikalny system podatkowy, który jest oparty na zasadzie przejrzystości i uczciwości. Chyba są znani z tego, że mają jedne z najwyższych stawek podatkowych w Europie.
Malwina909
Duńczycy płacą wiele podatków, ale z drugiej strony mają dostęp do wielu usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, które są finansowane z tych środków.
Edward Ciesielski
Cześć wszystkim! Czy słyszeliście o tym, że Duńczycy słyną z dbałości o środowisko i zrównoważonego stylu życia? Myślę, że warto byłoby zastanowić się, jakie elementy ich podejścia moglibyśmy przyjąć w innych krajach.
ODPOWIEDZ
Nikodem Jakubiak
To prawda, Edward. Przede wszystkim Duńczycy mocno inwestują w energię odnawialną, zwłaszcza wiatrową. Możnaby się zastanowić, dlaczego nie rozwijamy takich technologii w większym stopniu w naszych krajach. To pomogłoby znacznie zredukować emisję gazów cieplarnianych.
Angelika Sieracka
No tak, ale to też zależy od polityki państwa. Duńczycy mają system zachęt finansowych dla osób inwestujących w panele słoneczne czy inne źródła energii. Może powinniśmy zacząć lobbing w naszych krajach, aby wprowadzić podobne regulacje?
Aurelia Pilecka
Hej wszystkim! Mam dla was ciekawe pytanie. Gdybyście mieli szansę spędzić jeden dzień w dowolnym duńskim mieście, to które byście wybrali i dlaczego?
ODPOWIEDZ
Łukasz37
Cóż, ja osobiście zdecydowanie wybrałbym Kopenhagę. To miasto ma niesamowitą mieszankę nowoczesności i historii. Chciałbym przejść się po Starym Porcie, zobaczyć malownicze kanały i oczywiście odwiedzić Maersk Tower, jeden z niesamowitych przykładów nowoczesnej architektury.
Maryla Oleksak
Ja byłabym w kropce między Aarhus a Odense. Aarhus przyciąga mnie swoim artystycznym duchem i dynamicznym życiem kulturalnym. W końcu to miasto kreatywności i młodości w Danii. Odense, z drugiej strony, to miejsce, gdzie urodził się Hans Christian Andersen, więc byłaby to wspaniała okazja, aby poznać trochę więcej o życiu tego wybitnego baśniopisarza.
Tomasz
Ja postawiłbym na Ebeltoft. To trochę mniejsze miasto, ale ma niezwykły urok i jest znane ze swego zachowanego historycznego centrum. Chciałbym zwiedzić tamtejsze muzea, takie jak Muzeum Czajników, i spędzić relaksujący dzień na plaży. To byłby dla mnie spokojny i malowniczy odpoczynek od miejskiego zgiełku.
Aurelia Pilecka
Wszystkie wasze wybory brzmią niesamowicie! Kopenhaga, Aarhus, Odense i Ebeltoft - każde z tych miast ma coś unikalnego do zaoferowania. To fascynujące, jak wiele różnych doświadczeń można by było zdobyć w ciągu jednego dnia w Danii.
Borys Kotowicz
W jaki sposób wikingowie wpłynęli na rozwój kultury i dziedzictwa Danii?
ODPOWIEDZ
Robert Bednarczyk
Wikingowie pozostawili trwałe ślady w kulturze Danii. Ich sztuka rzeźbiarska, ozdoby, a także tradycje rzemieślnicze wpłynęły na lokalne rzemiosło artystyczne. Ponadto, wikingowie przyczynili się do kształtowania języka duńskiego oraz pewnych aspektów życia społecznego.
Weronika Grzegorcz
Jakie jest znaczenie duńskiego dziedzictwa historycznego dla tożsamości narodowej i kultury Danii?
ODPOWIEDZ
Juliusz Kapłański
Duńskie dziedzictwo historyczne pełni kluczową rolę w budowaniu tożsamości narodowej i kształtowaniu kultury Danii. Wpływy historyczne, takie jak wikingowie czy królestwo duńskie, stanowią fundament historii narodu. To dziedzictwo wpływa na wartości, tradycje i dumę Duńczyków.
Maria Krajnik
Jaką stronę ma duński urząd skarbowy?
ODPOWIEDZ
Bogdan444
https://skat.dk/data.aspx?oid=2274194&lang=pl
Nikola Banaszewska
Jakie nowatorskie technologie lub rozwiązania duński urząd podatkowy stosuje w celu ułatwienia procesu składania deklaracji podatkowej?
ODPOWIEDZ
Bartłomiej Jaros
Duński urząd podatkowy jest znany z zaawansowanych technologii w obszarze podatków. Wykorzystuje on systemy e-deklaracji, które pozwalają obywatelom i przedsiębiorcom składać swoje deklaracje online. Ponadto, używa rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do automatycznego weryfikowania i analizy składanych dokumentów, co przyspiesza procesy i minimalizuje błędy.
Amelia Żmijewska
Czy "duński PIT" obejmuje wszystkie rodzaje dochodów, czy istnieją pewne wyjątki lub ograniczenia?
ODPOWIEDZ
Marian Stankus
W duńskim systemie podatkowym, znanej także jako "duński PIT", ogólnie rzecz biorąc, większość rodzajów dochodów jest opodatkowana. Jednak istnieją pewne wyjątki i ograniczenia, które warto znać. Na przykład dochody z niektórych źródeł, takich jak stypendia edukacyjne lub pewne formy wsparcia socjalnego, mogą być zwolnione z opodatkowania. Warto dokładnie przejrzeć przepisy podatkowe, aby dowiedzieć się, które dochody podlegają opodatkowaniu, a które mogą być zwolnione.
Iwan Kaszuba
Wszystkie podatki w Danii są tak wysokie?
ODPOWIEDZ
Janina Turowska
Cześć, czy słyszeliście o duńskim modelu opieki społecznej? Mówią, że ma on ogromny wpływ na jakość życia obywateli.
ODPOWIEDZ
Józef Kozłowski
Tak, zdecydowanie. Duński model opieki społecznej jest powszechnie chwalony za to, że zapewnia szeroki zakres wsparcia dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji życiowej.
Mikołaj5
Słyszałem, że w Danii istnieje system opieki zdrowotnej finansowany przez wysokie podatki. To pewnie ma wpływ na dostępność i jakość usług medycznych.
Emil Janowski
Jakie są główne cechy i zalety systemu o najniższych podatkach w Danii w porównaniu do innych krajów?
ODPOWIEDZ
Pelagia Gruba
W Danii niskie stawki podatkowe są połączone z szerokim zakresem opodatkowania, co oznacza, że wiele różnych źródeł dochodów jest objętych opodatkowaniem. To umożliwia państwu uzyskanie znaczących dochodów przy jednoczesnym obciążaniu podatkowym w sposób równomierny.
Władysław Gonet
Kiedy dokładnie następuje zwrot podatku w Danii kiedy i jakie są kroki do uzyskania go?
ODPOWIEDZ
Beata Pułaska
Proces zwrotu podatku w Danii zazwyczaj zaczyna się po zakończeniu roku podatkowego, który kończy się 31 grudnia. Terminy mogą się różnić w zależności od indywidualnych sytuacji, ale ogólnie rzecz biorąc, obywatele składają deklaracje podatkowe w okresie od stycznia do kwietnia.

Główne kroki obejmują złożenie deklaracji podatkowej oraz ewentualnie zgłoszenie poprawek lub dodatkowych informacji. W deklaracji podatkowej zgłasza się swoje dochody, koszty uzyskania przychodów oraz wszelkie ulgi i odliczenia, do których się kwalifikuje.
Władysław Gonet
Czy proces zwrotu podatku jest automatyczny po złożeniu deklaracji?
Beata Pułaska
Nie, zwrot podatku w Danii nie jest zazwyczaj automatyczny. Po złożeniu deklaracji podatkowej, urząd podatkowy dokładnie analizuje zgłoszone informacje. Jeśli wszystko jest poprawne i dochód uprawnia do zwrotu, wtedy następuje przetworzenie i wypłata kwoty podatku zwrotnego.
Barbara Rostkowska
Co to znaczy duński skat po polsku?
Maryla
Czy stawki podatkowe w Danii są dostosowywane w odpowiedzi na zmieniające się warunki gospodarcze?
ODPOWIEDZ
Daniel Trzciński
Tak, stawki podatkowe w Danii są czasami dostosowywane w reakcji na zmieniające się warunki gospodarcze. Jest to istotny aspekt polityki fiskalnej, który może wpływać na stabilność gospodarczą i równowagę budżetu.
Robert Wiński
Jaki podatek w Danii jest najbardziej charakterystyczny dla tego kraju i dlaczego?
ODPOWIEDZ
Eliasz414
Jednym z najbardziej charakterystycznych podatków w Danii jest podatek VAT, czyli podatek od wartości dodanej. Jest to powszechny podatek nakładany na większość towarów i usług, zarówno te produkowane krajowo, jak i importowane.

Podatek VAT jest charakterystyczny, ponieważ odgrywa kluczową rolę w finansowaniu usług publicznych oraz modelu opieki społecznej w Danii. Wysoka stawka podatku VAT, w połączeniu z szerokim zakresem opodatkowania, zapewnia państwu znaczne źródło dochodu do finansowania edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń socjalnych i innych usług publicznych.
Nina Gołębiowska
Jakie są główne zasady podatek w Danii dla Polaków pracujących lub zamieszkujących tam?
ODPOWIEDZ
Anita Karp
Główne zasady opodatkowania w Danii dla Polaków opierają się na zasadzie rezydencji. Jeśli przebywasz w Danii przez co najmniej 183 dni w ciągu roku kalendarzowego, uznawany jesteś za rezydenta podatkowego i jesteś opodatkowany według danego systemu.
Nina Gołębiowska
Czy to oznacza, że Polacy pracujący w Danii muszą opłacać podatki w obu krajach?
Anita Karp
Niekoniecznie. Polska i Dania mają umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Dzięki temu Polacy pracujący w Danii mogą uniknąć opłacania podwójnego podatku dochodowego. Zazwyczaj podatek jest płatny w kraju, w którym się pracuje, a następnie można ubiegać się o ulgę podatkową w kraju zamieszkania.
Olga Bigos
Jak stawka podatku dochodowego w Danii wpływa na zachęty do przedsiębiorczości i inwestycji?
ODPOWIEDZ
Felicjan Duma
Wysoka stawka podatku dochodowego może zmniejszać dochody netto przedsiębiorstw oraz potencjalne zyski dla inwestorów. To może wpłynąć na zachętę do inwestowania lub zakładania nowych firm, szczególnie jeśli koszty podatkowe stanowią istotną część potencjalnych zysków.
Ryszard Laton
W jaki sposób Danii udaje się zachować równowagę między podatek rejestracyjny Danii samochodów a potrzebą mobilności społeczeństwa?
ODPOWIEDZ
Martyna Gubała
Wysokość podatku rejestracyjnego może być związana z rodzajem paliwa lub emisjami CO2. To zachęca do wyboru bardziej ekologicznych samochodów, które generują mniejsze emisje szkodliwych substancji. Z drugiej strony, istnieją pewne wyjątki i preferencje dla samochodów o niskich emisjach, co wspiera rynek pojazdów elektrycznych lub hybrydowych.
Nikola Karcz
Podatek rezydualny Dania co to znaczy?
ODPOWIEDZ
Pola Walczak
Podatek rezydualny w Danii odnosi się do opodatkowania nieruchomości, gdzie podstawą do obliczenia podatku jest wartość nieruchomości oraz inne czynniki, takie jak lokalizacja i przeznaczenie. Jest to forma opodatkowania nieruchomości, która może uwzględniać różne zmienne, a nie tylko powierzchnię czy typ budynku.
Bernard Wroński
Czy istnieją Dania podatek od nieruchomości ulgi dla właścicieli nieruchomości inwestujących w zrównoważone technologie lub efekty energetyczne?
ODPOWIEDZ
Mateusz Kondracki
Tak, w Danii istnieją specjalne ulgi podatkowe, które zachęcają właścicieli nieruchomości do inwestowania w zrównoważone technologie i efekty energetyczne. Jest to część strategii kraju mającej na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Przykłady ulg podatkowych mogą obejmować zwolnienie lub obniżenie podatku od nieruchomości dla budynków, które spełniają określone kryteria zrównoważonej budowy lub posiadają zaawansowane systemy energetyczne, takie jak panele słoneczne czy systemy ogrzewania oparte na odnawialnych źródłach energii.
Gościsław Kwaśniew
Jakie są główne korzyści dla obywateli płynące z wysokich Dania podatki od wynagrodzenia?
ODPOWIEDZ
Judyta Barszcz
Wysokie podatki od wynagrodzenia w Danii mają wiele pozytywnych efektów dla obywateli. Po pierwsze, umożliwiają one finansowanie wszechstronnego systemu opieki społecznej, który zapewnia obywatelom szeroki dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, opieki nad dziećmi i innym usługom społecznym.
Otylia Stańczak
Czy Dania podatek vat ma jakieś specjalne ulgi dla sektorów ekologicznych lub innowacyjnych?
ODPOWIEDZ
Kacper Stolarczyk
System podatku VAT w Danii uwzględnia pewne ulgi i preferencje dla sektorów ekologicznych oraz innowacyjnych. Jest to część szerszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju i nowatorskich przedsięwzięć.
Otylia Stańczak
Czy mógłbyś mi podać przykłady takich ulg lub preferencji?
Norbert Mistal
Jednym z przykładów jest niższa stawka podatku VAT, która może być zastosowana do niektórych usług i produktów związanych z energią odnawialną lub technologiami ekologicznymi. Dzięki temu, produkty i usługi sprzyjające ochronie środowiska mogą być tańsze dla konsumentów.

Sektor innowacyjny również jest objęty tym podejściem. W niektórych przypadkach, innowacyjne produkty lub usługi mogą korzystać z niższych stawek podatku VAT lub być zwolnione z tego podatku w celu wspierania ich rozwoju. To zachęca do inwestowania w badania i rozwój, a także promuje wprowadzanie na rynek nowatorskich rozwiązań.
Wiktor Marchewka
Słyszałem, że w Danii istnieje specjalny podatek od samochodów. Czy to prawda?
ODPOWIEDZ
Jarosław1
Hej! Jasne, w Danii istotnie działa opodatkowanie samochodów, które nosi nazwę "registreringsafgift". To opłata, którą właściciele pojazdów muszą wpłacić podczas rejestracji swojego auta. Wysokość tego opodatkowania jest wyliczana na podstawie różnorodnych elementów, w tym ceny samochodu, emisji CO2 oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa.
Bernard Kapustka
Chciałbym dowiedzieć się, jakie korzyści społeczne i publiczne są finansowane dzięki systemowi Dania podatki
ODPOWIEDZ
Ewelina Siuda
To świetne pytanie. System podatkowy w Danii pełni kluczową rolę w finansowaniu licznych korzyści społecznych i publicznych. Dzięki znacznym wpływom z podatków, Dania może zapewnić swoim obywatelom szeroki dostęp do usług i zabezpieczeń społecznych.
Bernard Kapustka
Czy mógłabyś podać mi przykłady konkretnych korzyści, które są finansowane w ten sposób?
Ewelina Siuda
Dzięki znacznym wpływom z podatków, Dania jest w stanie finansować system opieki zdrowotnej na wysokim poziomie, co umożliwia dostarczenie bezpłatnej opieki medycznej i leków dla swoich obywateli. Dodatkowo, system edukacji w Danii jest starannie sfinansowany dzięki środkom pochodzącym z podatków, co umożliwia zapewnienie bezpłatnego lub niedrogiego szkolnictwa wyższego oraz wysokiej jakości edukacji dla dzieci i młodzieży.
Lech Ściba
Zastanawiam się, dlaczego Dania ma tak wysokie podatki dochodowe.
ODPOWIEDZ
Andrzej Radzik
Hej, Celem wysokich podatków w Danii jest zapewnienie funduszy na wsparcie rozbudowanego systemu opieki społecznej oraz dostarczanie publicznych usług, takich jak opieka zdrowotna, edukacja i świadczenia socjalne.
Teresa Suchocka
Chciałbym dowiedzieć się więcej o podatek Dania rozliczenie. Jakie są tamtejsze zasady podatkowe?
ODPOWIEDZ
Malwina Żeleńska
W Danii funkcjonuje system podatkowy oparty na stopniowych stawkach podatku dochodowego, co oznacza, że im większy jest twój dochód, tym wyższa stawka podatku jest nałożona. Chociaż Dania ma stosunkowo wysokie stawki podatków od dochodów, to jednocześnie dostarcza obszerny wachlarz świadczeń socjalnych oraz cechuje się wysokim standardem życia.
Franciszek63
Cześć! Mam pytanie dotyczące rozliczenia podatek Dania rozliczenie w Polsce. Czy mógłby ktoś mi powiedzieć, jak to działa?
ODPOWIEDZ
Marta Ziętara
Rozliczenie podatku z Danii w Polsce dotyczy osób, które pracowały w Danii i chcą uregulować swoje zobowiązania podatkowe. W takim przypadku musisz zwrócić uwagę na podwójne opodatkowanie, które może mieć miejsce.
Angelika Kominek
Cześć wszystkim! Słyszeliście, że Dania jest uważana za jedno z najszczęśliwszych miejsc do życia? Myślę, że to musi mieć jakiś wpływ na kulturę młodych ludzi w kraju.
ODPOWIEDZ
Marek Zarzycki
Faktycznie, to ciekawe. Myślę, że taki pozytywny wizerunek kraju może wpłynąć na to, jak młodzi Duńczycy widzą swoje życie i przyszłość. Poczucie szczęścia i stabilności może dodawać im pewności siebie.
Jan Fiedor
Zgadzam się. Może to też wpłynąć na ich motywację do rozwijania się w różnych dziedzinach, wiedząc, że żyją w miejscu, gdzie ludzie są ogólnie szczęśliwi i zadowoleni.
Marek Starek
Zastanawiałem się, jakie jest procedura rozliczenie podatku Dania. Możesz mi to wytłumaczyć?
ODPOWIEDZ
Ludwika Skóra
Oczywiście, z przyjemnością. Rozliczenie podatku w Danii to proces, w którym składasz deklarację podatkową, ujawniając swoje dochody, wydatki i ewentualne odliczenia. To ważny krok, który pozwala organom podatkowym obliczyć, ile podatku jesteś zobowiązany zapłacić lub ile możesz otrzymać zwrotu.
Robert Maćko
mam pewne pytanie odnośnie rozliczenie podatkowe Dania. Jak to dokładnie funkcjonuje?
ODPOWIEDZ
Agata Gulas
Jasne, postaram się wyjaśnić. Rozliczenie podatkowe w Danii polega na przedstawieniu swoich dochodów, kosztów uzyskania przychodów oraz innych istotnych informacji organom podatkowym. Możesz to zrobić online, składając roczną deklarację podatkową, w której ujawniasz swoje zarobki, ewentualne odliczenia i ulgi.
Kamil Konik
ostatnio zastanawiałem się, co składa się na podatek w Danii?. Czy mógłby ktoś wyjaśnić?
ODPOWIEDZ
Monika Adamiak
chętnie wyjaśnię. Podatek w Danii składa się z kilku różnych elementów. Najważniejszym z nich jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który obejmuje dochody zarobkowe, kapitałowe i inne przychody. Dodatkowo, w niektórych przypadkach, płacisz również podatek VAT od zakupionych towarów i usług oraz podatek akcyzowy od niektórych produktów, takich jak alkohol czy tytoń.
Amelia Czerniawska
Hej, wiecie co? Chciałbym porozmawiać o duńskim designie i architekturze. Znacie może jakieś naprawdę wyjątkowe projekty związane z Danią?
ODPOWIEDZ
Barbara95
Duński design i architektura to prawdziwa ikona. Na przykład, słyszałeś o Operze w Kopenhadze? To absolutnie wyjątkowy budynek, znany z nowoczesnej formy i kształtu, który harmonijnie współgra z panoramą miasta.
Albert Palczewski
No pewnie, ale nie można zapomnieć o słynnym krześle "The Egg" zaprojektowanym przez Arne Jacobsena. To takie minimalistyczne, a zarazem eleganckie krzesło, które stało się symbolem duńskiego designu na całym świecie.
Przemek Głogowski
Mam pewien dylemat dotyczący odliczeń podatkowych Czy lepiej jest mieć wysokie czy niskie odliczenie podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Ksawery
To zależy od Twojej sytuacji finansowej i preferencji. Wysokie odliczenia podatkowe mogą obniżyć Twój podatek do zapłacenia lub nawet pozwolić na uzyskanie zwrotu podatku. Niższe odliczenia z kolei mogą oznaczać wyższą kwotę podatku do zapłacenia, ale też mogą wpłynąć na podatek w przyszłych latach. Ważne jest, aby zbalansować to w taki sposób, który jest korzystny dla Twojej sytuacji finansowej oraz aby być zgodnym z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Anita
Słyszałem, że w niektórych przypadkach można otrzymać zwrot podatku. Jak mogę się upewnić, że otrzymam zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Katarzyna
Tak, istnieje możliwość otrzymania zwrotu podatku w Danii, szczególnie jeśli Twoje wydatki przekraczają uzyskane dochody. Aby to zrobić, musisz złożyć roczną deklarację podatkową, w której uwzględnić wszelkie odliczenia, ulgi i wydatki, które Ci przysługują. Wartościowe jest skonsultowanie się z ekspertem podatkowym lub używanie specjalnych narzędzi do rozliczeń, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie zwrotu.
Szymon Rodak
Hej, mam małą firmę i nie jestem pewien, Kiedy muszę płacić podatek w mojej firmie w Danii? Czy możesz mi pomóc?
ODPOWIEDZ
Hubert Rybarski
W Danii płatności podatkowe zależą od wielu czynników, w tym od formy organizacyjnej firmy, wysokości dochodów i sposobu opodatkowania. Ogólnie jednak, firmy często dokonują zaliczek podatkowych co miesiąc lub co kwartał. Ostateczne rozliczenie z podatków następuje raz w roku, kiedy składasz roczną deklarację podatkową. To właśnie wtedy obliczane jest dokładne saldo podatkowe.
Paulina Długosz
jestem trochę zagubiona w kwestiach podatkowych. Czy możesz mi wyjaśnić, Co to jest obowiązek podatkowy w Danii?
ODPOWIEDZ
Edmund
Oczywiście, chętnie pomogę. Obowiązek podatkowy to zobowiązanie prawnie nakładane na osoby lub firmy do zapłacenia podatku na rzecz państwa. W kontekście Danii, oznacza to, że firmy prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do regularnego rozliczania się z podatkami, odprowadzając należne kwoty zgodnie z przepisami.
Gabriela Pisarek
Cześć, słyszałem, że w Danii obowiązuje dość specyficzny system podatkowy. Czy wiesz może, Ile wynosi podatek od działalności gospodarczej w Danii?
ODPOWIEDZ
Filip11122
Tak, oczywiście. Wysokość podatku od działalności gospodarczej w Danii zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju działalności, dochodu firmy oraz obowiązujących przepisów podatkowych. Obecnie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w Danii wynoszą około 22-25%, jednak warto pamiętać, że może to się różnić w zależności od konkretnej sytuacji.
Gabriela Pisarek
Dzięki za informację. Wydaje się być dosyć zmienna ta stawka podatku.
Marek
Jak oblicza się podatek od działalności gospodarczej w Danii?
ODPOWIEDZ
Leszek
Obliczanie podatku od działalności gospodarczej w Danii jest dość złożonym procesem. Podstawa opodatkowania stanowi zazwyczaj zysk netto firmy, czyli różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Wysokość stawki podatkowej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, dochód firmy oraz obowiązujące przepisy podatkowe. Warto również pamiętać o różnych ulgach i odliczeniach, które mogą wpłynąć na ostateczną kwotę podatku.
Dariusz Kotarski
Jak firma płaci podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Sandra Stroik
W Danii system opodatkowania firm opiera się na zasadzie CIT, czyli podatku dochodowym od osób prawnych. Firma jest zobowiązana do składania corocznych deklaracji podatkowych, w których ujawnia swoje dochody i wydatki. Na podstawie tych danych, organy podatkowe obliczają należny podatek.
Dariusz Kotarski
A jak często trzeba płacić podatek od działalności gospodarczej w Danii?
Sandra Stroik
W Danii płatności podatkowe są zazwyczaj dokonywane w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych. Firma jest zobowiązana do regularnych wpłat na konto podatkowe w zależności od oszacowanych dochodów. Ostateczna rozliczenie następuje raz w roku, kiedy to firma składa deklarację podatkową, a różnica między dokonanymi zaliczkami a rzeczywistym podatkiem jest wtedy regulowana.
Natasza Mrotek
Cześć! Chciałabym dowiedzieć się, jakie są zasady opodatkowania spółek w Danii. Jak opodatkowane są spółki w Danii?
ODPOWIEDZ
Teofil
Hej! W Danii, opodatkowanie spółek opiera się na ich uzyskiwanych przychodach. Tak jak to ma miejsce w przypadku innych firm, funkcjonuje tu progresywny model opodatkowania. Wysokość podatku dla spółek jest zróżnicowana, a zależy ona od osiąganych dochodów. W przeszłości ogólna stawka podatku od przychodów spółek wynosiła w przybliżeniu 22%.
Jakub Garstka
Hej! Mam pytanie dotyczące opodatkowania osób samozatrudnionych w Danii. Jak opodatkowana jest osoba samozatrudniona w Danii?
ODPOWIEDZ
Magdalena Majkut
Witaj! Osoby prowadzące samodzielne działalności gospodarcze w Danii są opodatkowywane w oparciu o wysokość swoich przychodów. Podobnie jak w przypadku firm, również w tym przypadku obowiązuje progresywny system podatkowy. To znaczy, że im większe dochody, tym wyższa stawka podatku. Ponadto, osoby samozatrudnione mogą skorzystać z różnorodnych możliwości odliczeń podatkowych oraz uwzględnić koszty związane z prowadzeniem swojej działalności.
Joanna Rosa
Ile podatku płaci się w ApS?
ODPOWIEDZ
Ireneusz1414
W spółce ApS, czyli "Anpartsselskab" (ograniczonej odpowiedzialności), stawka podatku dochodowego może różnić się w zależności od dochodu osiągniętego przez firmę. W Danii obowiązuje progresywny system opodatkowania, co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku. Ogólna stawka podatku od dochodu dla spółek ApS wynosiła około 22%
Eliasz Górniak
Cześć! Mam pewne pytania dotyczące opodatkowania firm w Danii.
ODPOWIEDZ
Oskar
Oczywiście, chętnie ci pomogę. Jakie pytania masz na myśli?
Eliasz Górniak
Jak zgłosić podatek dochodowy od osób prawnych w Danii
Oskar
Aby zgłosić podatek dochodowy od osób prawnych w Danii, musisz skorzystać z formularza podatkowego specjalnie przeznaczonego dla firm. Najlepiej skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym w Danii lub skonsultować się z księgowym, aby uzyskać dokładne informacje i wskazówki dotyczące wypełnienia formularza.
Eliasz Górniak
Rozumiem, dziękuję za informacje, a ile mogę zarobić bez podatku jako firma w Danii?
Oskar
W Danii istnieje coś takiego jak próg zwolnienia z podatku dochodowego dla firm, który nazywany jest "granicą podatku". Wysokość tej granicy może się różnić w zależności od roku podatkowego oraz obowiązujących przepisów. Wartości te się zmieniają, dlatego najlepiej jest skonsultować się z aktualnymi źródłami lub z księgowym, aby poznać obowiązujący próg zwolnienia z podatku dla firm w Danii.
Eliasz Górniak
Dziękuję za wyjaśnienie. Jeszcze jedno pytanie - ile podatku płacą firmy w Danii?
Oskar
Ogólna stawka podatku od dochodu dla firm wynosiła około 22%. Jednakże, stawki te mogły się zmienić w międzyczasie, dlatego najlepiej jest sprawdzić aktualne źródła lub skonsultować się z księgowym, aby poznać obowiązującą stawkę podatku od dochodu dla firm w Danii.
Emilia Rożak
Hej, czy wiecie, że Dania jest naprawdę słynna z rowerowej kultury?
ODPOWIEDZ
Dariusz
Tak, słyszałem o tym. Mówią, że mają niesamowite trasy rowerowe.
Maryna Żołądź
To prawda! Czy ktoś z was miał okazję rowerować w Danii?
Emilia Rożak
Tak, byłam tam zeszłego lata. Rowerowałem wokół Kopenhagi i to było niesamowite
Stefan Langowski
Ile podatku muszę zapłacić, jeśli jestem samozatrudniony w Danii?
ODPOWIEDZ
Sabina Stodoła
Jeśli jesteś samozatrudniony w Danii, to również obowiązują cię podatki, które zależą od twojego dochodu. Samozatrudnieni również korzystają z progresywnego systemu podatkowego. Musisz obliczyć swój dochód związany z działalnością samozatrudnienia, uwzględniając przychody i koszty, a następnie zastosować odpowiednie stawki podatkowe. Warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje odnośnie do opodatkowania w przypadku samozatrudnienia.
Dominik Mir
Ile podatku muszę zapłacić, jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Danii?123
ODPOWIEDZ
Helena Gardocka
Wysokość podatku, którą musisz zapłacić jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w Danii, zależy od twojego dochodu generowanego przez tę działalność. Musisz obliczyć dochód ze swojej działalności gospodarczej, a następnie zastosować odpowiednie stawki podatkowe, które obowiązują w danym roku. Dodatkowo, musisz uwzględnić ewentualne ulgi podatkowe i koszty, które możesz odliczyć.
Emilia Cukier
Ile podatku płaci przeciętny Duńczyk?
ODPOWIEDZ
Artur Gazda
Wysokość podatku, którą płaci przeciętny Duńczyk, zależy od jego dochodu. Duński system podatkowy jest progresywny, więc im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku. Ogólnie rzecz biorąc, przeciętny Duńczyk płaci znaczny odsetek swojego dochodu na podatki, jednak dokładna kwota może się różnić w zależności od wielu czynników.
Sergiusz
Czy podatki w Danii są wysokie?
ODPOWIEDZ
Olga Bednarska
Podatki w Danii są znane z tego, że są stosunkowo wysokie w porównaniu do wielu innych krajów. W Danii istnieje progresywny system podatkowy, co oznacza, że osoby o wyższych dochodach płacą proporcjonalnie wyższe stawki podatkowe. Jednakże, wysokie podatki często idą w parze z szerokim zakresem usług społecznych i świadczeń, które oferuje państwo duńskie swoim obywatelom.
Weronika Paciorek
A ty ile procent płacisz podatku podstawowego?
Beata Balcerek
Jak obliczyć moje wynagrodzenie po opodatkowaniu w Danii?
ODPOWIEDZ
Tamara Hebda
Aby obliczyć swoje wynagrodzenie po opodatkowaniu w Danii, musisz znać swoje brutto (przed opodatkowaniem) wynagrodzenie oraz zastosować odpowiednią stawkę podatkową.
Adam
Czy można odliczyć czynsz od podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Sebastian Skorupa
Tak, w Danii istnieje możliwość odliczenia części kosztów związanych z wynajmowanym mieszkaniem od podatku. Nazywa się to "fradrag for husleje" lub po prostu "czynszowe odliczenie". Jednakże, istnieją pewne kryteria i ograniczenia dotyczące tego odliczenia, takie jak maksymalna kwota, którą można odliczyć.
Tomasz Grab
Jakie są różne stawki podatkowe w Danii?
ODPOWIEDZ
Hubert Antonik
W Danii istnieje tzw. progresywny system podatkowy, co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku. Przykładowe stawki mogą się zmieniać, ale ogólnie obowiązują trzy główne stawki podatkowe dla osób fizycznych, w zależności od dochodu.
Tytus Buczek
Czy można nie płacić podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Łucja Sobocińska
W Danii istnieje system podatkowy, który obejmuje większość dochodów i majątku. Niemniej jednak, istnieją pewne przypadki, w których można uniknąć płacenia niektórych podatków lub zastosować ulgi podatkowe.
Stanisław63
Hej! Chciałbym dowiedzieć się nieco więcej o Danii. Jakie są najważniejsze cechy tego kraju?
ODPOWIEDZ
Grażyna Fiedor
Dania to kraj położony w północnej Europie, znany z wielu charakterystycznych cech. Jedną z nich jest wysoka jakość życia. Dania często zajmuje czołowe miejsca w rankingach dotyczących jakości życia, opieki zdrowotnej, edukacji i wskaźników szczęścia ludzi.
Stanisław63
To brzmi świetnie! Co jeszcze można powiedzieć o Danii?
Grażyna Fiedor
Dania jest również znana z innowacyjności i zaawansowanych technologii. Wspiera wiele start-upów i firm działających w obszarze nowych technologii, co przyczynia się do dynamicznego rozwoju sektora technologicznego.
Kinga Kita
Dlaczego mój rachunek podatkowy w Danii wzrósł? Czy jest jakiś konkretny powód dla tego wzrostu?
ODPOWIEDZ
Jadwiga Białek
Wzrost rachunku podatkowego w Danii może być spowodowany różnymi czynnikami. Może to wynikać z przepisów podatkowych, które się zmieniły lub zostały zaktualizowane. Może też to być efektem wzrostu Twoich dochodów lub zmiany w Twojej sytuacji finansowej. Jeśli masz wątpliwości co do wzrostu podatku, najlepiej skontaktować się z urzędem skarbowym lub specjalistą ds. podatków, aby dokładnie zrozumieć, dlaczego doszło do tego wzrostu i czy istnieją jakieś korekty, które można podjąć.
Malina Gibas
Mam pewne pytania dotyczące podatków. Kto może mi pomóc z podatkami w Danii?
ODPOWIEDZ
Jakub Sadoski
Istnieje kilka źródeł, które mogą Ci pomóc z rozwiązywaniem kwestii podatkowych w Danii. Możesz skorzystać z usług profesjonalistów, takich jak doradcy podatkowi lub księgowi, którzy mają wiedzę na temat danego systemu podatkowego. Ponadto, urząd skarbowy w Danii również jest miejscem, gdzie można uzyskać wsparcie i odpowiedzi na pytania związane z podatkami.
Ilona Szmuk
Jak zadzwonić do urzędu skarbowego w Danii? Potrzebuję skonsultować się w sprawie moich podatków.
ODPOWIEDZ
Hanna Marusak
Możesz skontaktować się z urzędem skarbowym w Danii dzwoniąc na ich ogólny numer kontaktowy. Numer ten można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej duńskiej administracji podatkowej. https://skat.dk/data.aspx?oid=2362&lang=us
Ilona Szmuk
jeśli chciałabym napisać do urzędu skarbowego w Danii? Gdzie mogę napisać do urzędu skarbowego w Danii?
Kuba Galiński
Mam pewne pytania dotyczące korekty rocznego zeznania podatkowego w Danii. Jak długo mogę składać korektę rocznego zeznania podatkowego w Danii?
ODPOWIEDZ
Patrycja Kunda
Jeśli złożyłeś już swoje roczne zeznanie podatkowe w Danii i chcesz dokonać korekty, masz na to pewien okres czasu. Zazwyczaj masz możliwość składania korekt przez dwa lata od daty, w której pierwotne zeznanie zostało złożone. Warto jednak pamiętać, że im szybciej zauważysz błąd i dokonasz korekty, tym lepiej, aby uniknąć potencjalnych problemów.
Stanisław Mach
Czy można zalogować się do systemu podatkowego bez NemID? Czy istnieją alternatywne metody dostępu?
ODPOWIEDZ
Kacper Janicki
W duńskim systemie podatkowym NemID jest powszechnie używanym narzędziem do uwierzytelniania tożsamości. Jest to bezpieczny sposób dostępu do wielu usług online, w tym do systemu podatkowego. Jednak istnieją również pewne wyjątki i alternatywne metody dostępu. Na przykład osoby, które nie mogą korzystać z NemID, mogą ubiegać się o inne formy uwierzytelnienia, takie jak tzw. 'tastselvkode'.
Rozalia63
Jakie zawody nie płacą podatków w Danii? Czy istnieją jakieś zwolnienia podatkowe dla określonych grup zawodowych?
ODPOWIEDZ
Kuba Kubacki
W Danii istnieje system opodatkowania, który dotyczy większości zawodów i dochodów. Jednak istnieją pewne zawody, które mogą korzystać z ulg podatkowych lub specjalnych stawek. Na przykład niektóre stypendia, zasiłki dla studentów i niewielkie przychody z działalności gospodarczej mogą być objęte różnymi zasadami opodatkowania.
Aleksander Popko
Mam pytania dotyczące podatków w Danii. Do jakiej kwoty nie płaci się podatku dochodowego w Danii?
ODPOWIEDZ
Zbigniew Żeliński
Kwota wolna od podatku w Danii zależy od kilku czynników, takich jak wiek, stan cywilny i posiadanie dzieci. Ogólnie rzecz biorąc, jest to określona suma, którą można zarobić rocznie bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Dla osób młodszych i małżeństw z dziećmi ta kwota może być wyższa. Możesz sprawdzić aktualne limity na stronie oficjalnej duńskiej administracji podatkowej.
Sebastian633
Mam jeszcze jedno pytanie Jak dziala kwota wolna od podatku w Danii - czy jest ona taka sama dla wszystkich czy może się różnić w zależności od sytuacji?
ODPOWIEDZ
Paweł Kordes
Kwota wolna od podatku w Danii faktycznie może się różnić w zależności od kilku czynników. Na ogół jest związana z wiekiem oraz stanem cywilnym. Na przykład, osoby młodsze mogą mieć wyższą kwotę wolną od podatku niż osoby starsze. Ponadto, małżeństwa i osoby z dziećmi mogą również mieć wyższe kwoty wolne od podatku. To oznacza, że osoby w różnych sytuacjach życiowych mogą cieszyć się różnymi poziomami ulgi podatkowej.
Sebastian633
Bardzo dziękuję za te informacje.
Cyprian
Gdzie mogę uzyskać pomoc przy rozliczeniu podatkowym w Danii? Czy istnieją jakieś specjalne źródła, gdzie mogę się skonsultować?
Wanda Korch
Ile wynosi podatek minimalny w Danii? Chciałabym znać tę informację jako punkt odniesienia.
ODPOWIEDZ
Kacper Kondrat
Aktualnie w Danii istnieje system progresywnego opodatkowania, co oznacza, że stawki podatkowe wzrastają wraz z dochodem. Nie ma jednak stałego podatku minimalnego obowiązującego dla wszystkich. Stawki podatkowe zależą od przedziałów dochodowych. Pracując w Danii, będziesz płacić różne stawki podatkowe w zależności od wysokości swoich dochodów.
Włodzisław
Cześć! Mam pytanie dotyczące podatków w Danii. Czy możesz mi powiedzieć, jak zostać zwolnionym z podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Jerzy
Okej. Kwota wolna od podatku w Danii to określona suma pieniędzy, którą można zarobić rocznie bez konieczności płacenia podatku. Wysokość tej kwoty może się różnić w zależności od okoliczności, takich jak wiek, status małżeński czy posiadanie dzieci. Jeśli Twoje dochody roczne nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, nie będziesz musiał płacić podatku dochodowego.
Emilia Glińska
Czy wiecie może. Gdzie w Danii płaci się najmniejszy podatek?
ODPOWIEDZ
Jonatan Tarka
W Danii stawki podatkowe są w dużej mierze ujednolicone, aby zapewnić równość i redystrybucję dochodów. Jednakże, dla osób o niższych dochodach istnieją ulgi podatkowe oraz niższe progi podatkowe, co oznacza, że płacą one niższe stawki.
Bożena Ulma
Jaka jest najwyższa stawka podatkowa w Danii?
ODPOWIEDZ
Arkadiusz Kossak
W Danii najwyższa stawka podatkowa dotyczy podatku dochodowego i może się zmieniać w zależności od zmian w przepisach podatkowych. Jednak w momencie mojej ostatniej aktualizacji, najwyższa stawka podatkowa wynosiła około 55,9%. Tę stawkę płacą osoby z najwyższymi dochodami, które przekraczają pewien próg podatkowy.
Malina Mileska
Cześć! Chciałbym dowiedzieć się, kto płaci najwięcej podatków w Danii?
ODPOWIEDZ
Sandra Krajewska
W Danii system podatkowy jest oparty na zasadzie progresywności, co oznacza, że osoby o wyższych dochodach płacą proporcjonalnie więcej podatków. Z tego powodu, osoby z wyższymi dochodami zazwyczaj płacą najwięcej podatków. Są to często osoby zarabiające powyżej określonego progu podatkowego.
Monika Jańska
Czy istnieje coś, co jest zwolnione z podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Apolonia
Tak, istnieją pewne elementy, które mogą być zwolnione z podatku w Danii na podstawie określonych przepisów i ulg. Na przykład, niektóre formy wsparcia socjalnego, takie jak niektóre zasiłki i świadczenia, mogą być zwolnione z opodatkowania. Ponadto, istnieją specjalne ulgi podatkowe, które zmniejszają kwotę podatku do zapłacenia dla określonych grup osób, na przykład ulgi dla rodziców, studiujących czy osób niepełnosprawnych.
Magdalena Paleta
Rozumiem, że wiele rzeczy jest opodatkowanych w Danii., więc dokładnie co jest opodatkowane w Danii?
ODPOWIEDZ
Fabian Leśnik
W Danii opodatkowane są różne źródła dochodów i transakcje. Przykłady obejmują wynagrodzenia z pracy zarobkowej, dochody z inwestycji, zyski kapitałowe, dochody z nieruchomości, a także pewne rodzaje usług i transakcji objętych podatkiem VAT.
Igor Bembenek
Cześć! Mam pytanie dotyczące płacenia podatku w Danii. Jak zapłacić podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Kamil Tylicki
Cześć! Płacenie podatku w Danii może odbywać się na kilka różnych sposobów. Pracownicy zazwyczaj mają podatek potrącany bezpośrednio z ich wynagrodzenia przez pracodawcę. Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub prowadzisz własną działalność gospodarczą, będziesz musiał regularnie opłacać podatek dochodowy i ewentualnie podatek VAT.
Albert Babiarz
Ciekawi mnie, co to jest AM w Danii?
ODPOWIEDZ
Laura Biga
"AM" w Danii oznacza "Arbejdsmarkedsbidrag", co w tłumaczeniu na angielski można by nazwać "Labor Market Contribution". Jest to składka, którą pracownicy i pracodawcy płacą na rzecz systemu ubezpieczeń społecznych i rynku pracy. Składka ta finansuje różne programy wsparcia dla pracowników, takie jak zasiłki chorobowe, emerytury czy programy szkoleniowe.
Danuta Pawlikowska
Rozumiem, że istnieją różne progi podatkowe w Danii. Możecie mi coś więcej o nich powiedzieć?
ODPOWIEDZ
Mieczysław Łojewsk
W Danii system podatkowy obejmuje różne progi podatkowe, co oznacza, że różne poziomy dochodów są opodatkowane różnymi stawkami. Im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku. Niższe dochody są opodatkowane niższymi stawkami, co ma na celu zmniejszenie obciążeń dla osób o niższych dochodach.
Jolanta Bala
Hej, mam pytanie. Gdzie rozliczyć podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Marcin Kmieć
Możesz rozliczyć swój podatek w Danii za pośrednictwem urzędu skarbowego. Możesz to zrobić osobiście w lokalnym oddziale urzędu lub elektronicznie poprzez ich oficjalną stronę internetową. https://skat.dk/data.aspx?oid=2274194&lang=pl
Paweł727
Siemka, mam pytanie, może tutaj znajdę odpowiedź. Jak odzyskać pieniądze z podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Mateusz Żuk
Odzyskiwanie podatku w Danii jest możliwe, jeśli płaciłeś więcej podatku dochodowego, niż faktycznie było to wymagane. Możesz ubiegać się o zwrot w przypadku, gdy twój dochód roczny był niższy niż próg opodatkowania lub jeśli korzystałeś z różnych ulg podatkowych. Musisz złożyć specjalny wniosek podatkowy, aby rozpocząć ten proces.
Mariusz Winarski
Mateusz, a Jak zostać rezydentem podatkowym w Danii?
Aneta Bodnar
Siema. Jak rozliczyc się z pracy w Danii? Jestem świeży w tym temacie.
ODPOWIEDZ
Iga Talaga
Jasne, chętnie pomogę. Rozliczanie się z pracy w Danii zwykle odbywa się poprzez system PAYE (Pay As You Earn), co oznacza, że podatek jest potrącany bezpośrednio z Twojej pensji przez pracodawcę.
Lucyna Rybacka
Czy dieta jest odliczana od podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Hubert Sitkowski
Tak, w Danii istnieje możliwość odliczenia kosztów związanych z dietą od podatku. Jeśli Twoje wydatki na dietę są związane z pracą i spełniają pewne kryteria, możesz je uwzględnić jako odliczenie w swojej deklaracji podatkowej.

Korneliusz Cich
Czołem wszystkim. Mam nurtujące mnie pytanie. Ile wynosi zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Stefania Kopińska
Kwota zwrotu podatku w Danii może być bardzo zróżnicowana i zależy od wielu czynników. To, ile dostaniesz zwrotu, zależy od Twojego dochodu, odliczeń, ulg podatkowych i innych składników.
Patryk Popko
Chciałbym się dowiedzieć, jakie są podatki w Danii. Czy ktoś z was może mi pomóc?
ODPOWIEDZ
Joanna Kołacz
W Danii istnieje kilka rodzajów podatków. Oprócz podatku dochodowego, który jest oparty na skali podatkowej i uzależniony od wysokości dochodu, istnieje również podatek VAT (Value Added Tax), który wynosi 25% i jest nakładany na wiele towarów i usług.
Natalia Grzesiak
Czy ktoś wie, Jak rozliczyc PIT ZG Dania?
ODPOWIEDZ
Mieczysław Pelc
Rozliczanie podatku dochodowego w Danii, czyli PIT ZG, polega na złożeniu deklaracji podatkowej. Musisz wypełnić odpowiedni formularz podatkowy, który zawiera informacje dotyczące Twojego dochodu, odliczeń oraz innych aspektów finansowych.
Marceli Wąsik
Chciałbym dowiedzieć się, Ile wynosi podatek dochodowy w Danii? Czy ktoś z was ma na to odpowiedź?
ODPOWIEDZ
Matylda Bodnar
Wysokość podatku dochodowego w Danii zależy od dochodu oraz obowiązującej skali podatkowej. Ogólnie rzecz biorąc, stawki podatku dochodowego mogą wynosić od około 37% do około 55% w zależności od wysokości dochodu.
Borys Jonak
Cześć! Mam pytanie Jak obliczyć podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Mariola Florkowska
Rozliczanie podatku w Danii może stanowić wyzwanie z powodu zróżnicowanych stawek i progów podatkowych. W uproszczeniu, procedura rozpoczyna się od oszacowania swojego całorocznego dochodu, a potem wykorzystuje się właściwe stawki podatkowe, by wyliczyć należność podatkową, która jest odpowiednia dla danego dochodu.
Eugenia Wrzesińska
Cześć. Ile trzeba czekać na zwrot podatku z Danii?
ODPOWIEDZ
Julia Paduch
Okres oczekiwania na zwrot podatku w Danii zależy od różnych elementów. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli złożyłeś swoje zeznanie podatkowe online i dostarczyłeś dokładne informacje, to czas oczekiwania na zwrot podatku może mieścić się w przedziale od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Adam Zawada
Cześć! Mam pytanie odnośnie rozliczenia podatkowego w Danii. Wiecie, jak sprawdzic rozliczenie w Danii?
ODPOWIEDZ
Feliks Plichta
możesz skorzystać z usług duńskiej administracji podatkowej: https://skat.dk/data.aspx?oid=3099
Witek255
Jak sprawdzić czy jest zwrot podatku w Danii?
Sergiusz Wojton
Aby sprawdzić, czy przysługuje Ci zwrot podatku w Danii, możesz skorzystać z usług duńskiej administracji podatkowej, znanej jako "Skattestyrelsen". Zaloguj się na ich oficjalnej stronie internetowej (https://sktst.dk/), używając swojego numeru ID podatkowego oraz hasła.
Cyprian Blaszak
Hej! Czy wiecie, dlaczego w Danii jest tak niewiele dróg o ograniczeniu prędkości? Jak myślicie, dlaczego duńskie miasta skupiają się na innych środkach transportu?
ODPOWIEDZ
Adrian Wilk
Tak, słyszałem, że w Danii istnieje tendencja do promowania innych środków transportu, takich jak rowery czy transport publiczny. Wydaje mi się, że skupiają się na tym, aby zredukować zanieczyszczenie powietrza i poprawić jakość życia w miastach.
Oliwia Stolarczyk
To prawda, duńskie miasta koncentrują się na bardziej zrównoważonych opcjach transportu, aby zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego i przyczynić się do ekologii. Myślę, że ograniczając prędkość, chcą zachęcić ludzi do korzystania z innych środków, takich jak rowery, piesze spacery czy komunikacja publiczna.
Eliza Lasoń
Heej Jaka kwota wolna od podatku dania?
ODPOWIEDZ
Norbert63
Próg dochodowy, wynosiła około 46 000 DKK
Zdzisława Żuławska
Dzień doibry. Jaka jest stawka VAT w Danii?
ODPOWIEDZ
Mateusz Skop
Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo oferuje produkty i usługi w Danii, jesteś zobowiązany do opłacania podatku VAT. Stawka podatku VAT wynosząca 25 procent dotyczy kwoty sprzedaży towarów lub usług.
Jakub Kisielewski
Czy sh w Danii jest opodatkowane?
ODPOWIEDZ
Liliana Lasota
Tak, zakupy online w Danii są opodatkowane. W przypadku większości towarów i usług, na które nakłada się podatek VAT (Value Added Tax), również zakupy online podlegają temu podatkowi. Stawka VAT może się różnić w zależności od rodzaju produktu czy usługi, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to część procesu zakupowego online.
Julian Wawra
Cześć! Chciałbym zrozumieć, Dlaczego podatki w Danii są tak wysokie?. Czy mógłby mi ktoś to wyjaśnić?
ODPOWIEDZ
Błażej Rafalski
Wysokie stawki podatkowe w Danii mają swoje źródło w systemie opieki społecznej oraz modelu państwa opiekuńczego, który charakteryzuje ten kraj. Duński system podatkowy finansuje szeroko rozwinięte usługi publiczne, takie jak opieka zdrowotna, edukacja, opieka socjalna oraz inne świadczenia socjalne.
Sebastian Slesińsk
Chciałbym dowiedzieć się, Ile podatku płacą w Danii?
ODPOWIEDZ
Patrycja Babicz
Skala podatkowa w Danii jest oparta na dochodzie i ustalonych stawkach podatkowych. W skrócie, stawki opodatkowania osobistego wahają się od około 37% do około 55%, zależnie od wysokości zarobków. Niemniej jednak, te wartości stanowią jedynie ogólne wytyczne, gdyż skala podatkowa dzieli się na kilka progów, z różnymi stawkami, w których dane opodatkowanie jest zastosowane.
Błażej
Cześć! Mam pytanie odnośnie odliczeń podatkowych. Czy można odliczyc dojazdy do Polski z Danii? w moim rozliczeniu podatkowym?
ODPOWIEDZ
Daniel Koperski
Odliczanie kosztów dojazdów z Danii do Polski w rozliczeniu podatkowym zazwyczaj jest uzależnione od okoliczności oraz obowiązujących przepisów podatkowych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odliczenia kosztów podróży zawodowych lub związanych z pracą. Jednakże, ważne jest, aby posiadać dokumentację potwierdzającą te koszty oraz przestrzegać przepisów dotyczących odliczeń.
Błażej
Dzięki za odpowiedź!
Gustaw52
Hej mam pytanie. Jak odzyskać podatek za auto z Danii?
ODPOWIEDZ
Szymon Borek
Proces odzyskiwania podatku za auto z Danii zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj podatku i okoliczności. Jeśli chodzi o zwrot daniny od pojazdu, popularnie znanego jako "registreringsafgift", można go uzyskać w przypadku eksportu pojazdu poza Danię. Aby to zrobić, musisz spełnić pewne warunki i dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak potwierdzenie eksportu oraz inne formalności związane z rejestracją pojazdu w kraju docelowym.
Angelika Osuch
aa Ile kosztuje rejestracja samochodu w Danii?
Urszula Łuczyńska
Koszty rejestracji samochodu w Danii mogą być zróżnicowane i zależą od kilku czynników, takich jak rodzaj pojazdu, rok produkcji, emisja CO2, a także obowiązujące opłaty i podatki. Ogólnie rzecz biorąc, koszt rejestracji może obejmować opłaty rejestracyjne, podatek od pojazdu, podatek CO2, opłaty za przegląd techniczny oraz inne dodatkowe opłaty.
Klaudia Grzesiak
Ile trzeba zarabiać miesięcznie żeby przekroczyć próg podatkowy w Danii?
ODPOWIEDZ
Roksana Antol
Próg podatkowy w Danii, czyli moment, w którym zaczynasz płacić wyższe stawki podatkowe, zależy od obowiązujących stawek podatkowych oraz skali progowej.
Mateusz Siok
Cześć! Chciałbym dowiedzieć się, co można rozliczyc w Danii podczas składania zeznań podatkowych. Czy mógłbyś mi to wyjaśnić?
ODPOWIEDZ
Mateusz Siok
Cześć! Chciałbym dowiedzieć się, co można rozliczyc w Danii podczas składania zeznań podatkowych. Czy mógłbyś mi to wyjaśnić?
ODPOWIEDZ
Hubert1111
W Danii podczas składania zeznań podatkowych można rozliczyć wiele różnych rzeczy. Przede wszystkim, możesz rozliczyć swoje dochody, zarówno te uzyskane w kraju, jak i te z zagranicy, jeśli jesteś rezydentem.
Mateusz Piechowiak
Jak dlugo czeka się na zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Aurelia Kałuża
Czas oczekiwania na zwrot podatku w Danii może się różnić w zależności od wielu czynników. Zazwyczaj, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, który kończy się 1 maja, proces przetwarzania zwrotów podatku rozpoczyna się.
Krystian Maćko
Jak działają podatki w Danii?
Agata Walas
Podatki w Danii działają na zasadzie systemu opodatkowania progresywnego, co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku.
Jagoda Wileńska
Witam. Jak sprawdzić zwrot podatku z Danii?
ODPOWIEDZ
Alicja

Aby skonsultować kwotę zwrotu podatku z Danii, niezbędne jest skorzystanie z usług duńskiej administracji podatkowej, znanej jako "Skattestyrelsen". Wprowadź się na oficjalną stronę internetową tej instytucji (https://sktst.dk/) i zaloguj się, wykorzystując swój osobisty numer identyfikacyjny podatkowy oraz hasło. Po pomyślnym zalogowaniu, uzyskasz dostęp do informacji dotyczących swojego zeznania podatkowego, w tym ewentualnej kwoty zwrotu podatku.
Joachim36
Takie łatwe a nie oczywiste. Jak przeliczyć podatek zapłacony w Danii na złotówki?
ODPOWIEDZ
Wiktor Koliński
Aby przeliczyć podatek zapłacony w Danii na złotówki, będziesz potrzebować aktualnego kursu wymiany walut, czyli duńskiej korony (DKK) na polskiego złotego (PLN). Możesz znaleźć ten kurs na wielu stronach internetowych finansowych, portalach walutowych lub na stronie banku. Następnie, pomnóż kwotę podatku w duńskich koronach przez kurs wymiany, aby uzyskać wartość w złotówkach.
Angelika Żuraw
Cześć, jak sprawdzić czy jest zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Iwan Filak
Aby sprawdzić, czy przysługuje ci zwrot podatku w Danii, powinieneś skorzystać z usług duńskiej administracji podatkowej, znanej jako "Skattestyrelsen". Najpierw zaloguj się na ich stronie internetowej(https://sktst.dk/) za pomocą swojego ID duńskiego podatnika lub specjalnego kodu dostępu. Następnie będziesz mógł zobaczyć swoje zeznanie podatkowe oraz dowiedzieć się, czy przysługuje ci zwrot podatku.
Żaneta Konik
Kiedy SKAT wypłaca zwrot podatku w Danii?
Sandra
Wypłata zwrotu podatku w Danii zależy od kilku czynników. Zazwyczaj proces ten zaczyna się po zakończeniu okresu rozliczeniowego, który kończy się 1 maja. Jeśli złożyłeś swoje zeznanie podatkowe przed tym terminem, możesz oczekiwać zwrotu podatku najczęściej między czerwcem a wrześniem. Jednakże terminy mogą się różnić w zależności od obciążenia administracyjnego SKAT oraz indywidualnych przypadków podatników.
Monika Gołąb
Cześć! Mam pytanie jak ustawić kartę podatkowa w Danii?
ODPOWIEDZ
Sylwester
Cześć! Żeby ustawić kartę podatkową w Danii, musisz zarejestrować się jako rezydent podatkowy. Możesz to zrobić, składając wniosek do lokalnego urzędu skarbowego w Danii, zwany "Skattestyrelsen".
Paweł Kasprzycki
Gdybyś mógł/mogła zamieszkać w dowolnym zabytkowym zamku w Danii, który byś wybrał/wybrała i dlaczego?
ODPOWIEDZ
Marlena11
O, to świetne pytanie! Wybrałbym/wybrałabym zamek Kronborg w Helsingørze. Jest taką ikoną kultury i historii Danii, a także pełnił rolę fikcyjnego Elsynore w sztuce "Hamlet" Shakespeare'a. Mieszkanie w takim miejscu pełnym legend i tajemnic musiałoby być fascynujące!
Jacek Woźny
ja wybrałbym zamek Frederiksborg w Hillerød. Jego piękna architektura i otoczenie jeziorami i parkiem są absolutnie zachwycające. Mieszkanie w takim zamku byłoby jak w bajce!
Iga Krupska
Hmm, zastanawiam się nad zamkiem Egeskov na wyspie Fionii. To jeden z najlepiej zachowanych renesansowych zamków na świecie, otoczony malowniczymi ogrodami. Mieszkanie w takiej okazałej rezydencji byłoby niezwykle wyjątkowe.
Paweł Kasprzycki
Wasze wybory brzmią naprawdę intrygująco! A co powiecie na zamki takie jak zamek Rosenborg w Kopenhadze lub zamek Dragsholm na Zelandii?
Marlena11
Zamek Rosenborg miałby swój urok z całą tą bogatą historią duńskiej rodziny królewskiej, ale osobiście wolałbym miejsce z bardziej tajemniczą atmosferą, jaką oferuje zamek Dragsholm.
Jacek Woźny
Oba zamki mają swoje unikalne cechy, ale zamek Dragsholm ma tę dodatkową zaletę, że uważany jest za nawiedzony. Byłoby to naprawdę ekscytujące mieszkanie w miejscu o takiej reputacji.
Korneliusz Klimko
Cześć! Mam pytanie odnośnie wakacji w Danii. Ile wynosi wakacyjne w Danii dla pracowników w tym kraju?
ODPOWIEDZ
Adam414
W Danii przepisy dotyczące wakacji są dość korzystne dla pracowników. Przeciętne wynagrodzenie za wakacje to zazwyczaj około 12,5% rocznych zarobków brutto. Jest to znaczna kwota, która pozwala na cieszenie się długimi i zasłużonymi urlopami.
Denis Nejman
W Danii pracownicy mają prawo do co najmniej 5 tygodni płatnego urlopu w ciągu roku. To dużo więcej niż w wielu innych krajach.
Katarzyna
Jak sprawdzic czy mam kartę podatkową w Danii?
ODPOWIEDZ
Łukasz Bielski
Sprawdzenie, czy masz kartę podatkową w Danii, jest dość proste. Aby to zrobić, musisz skontaktować się z duńskim urzędem skarbowym - https://sktst.dk/. Możesz to zrobić poprzez telefon, e-mail lub osobiście w jednym z ich biur.
Sabina Narutowicz
Co najbardziej Was interesuje w duńskiej kulturze i tradycjach?
ODPOWIEDZ
Renata Benik
Na pewno fascynuje mnie duński design i architektura. Mają wiele wyjątkowych projektów, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne.
Filip515
A mnie zawsze intrygowała duńska sztuka, zarówno współczesna, jak i ta związana z historią kraju. Mają tak wielu utalentowanych artystów!
Martyna
Ja jestem zafascynowany/a duńskim stylem życia "hygge". To takie przyjemne i spokojne podejście do życia, które wielu ludziom sprawia radość.
Bartosz Pikula
Ja mam takie pytanie z innej beczki: Czy dochody z Danii trzeba rozliczyć w Polsce?
Witold
Tak, zgodnie z przepisami podatkowymi, jeśli otrzymujesz dochody z Danii, powinieneś/łaś je rozliczyć w Polsce. Polska ma system opodatkowania światowego, co oznacza, że musisz uwzględnić swoje dochody zarówno z kraju, jak i z zagranicy w deklaracji podatkowej.
Kondrad Rybka
Hej, słyszałem, że w Danii można otrzymać zwrot podatku. Kiedy zwrot podatku w Danii 2023?
ODPOWIEDZ
Tymoteusz
Cześć! Tak, w Danii istnieje system zwrotu podatku. W 2023 roku złożenie wniosku o zwrot podatku będzie możliwe od 1 kwietnia do 30 czerwca. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące swoich dochodów przed złożeniem wniosku.
Kacper Bartnik
Może mi ktoś wyjaśnić, co to jest NemKonto w Danii?
ODPOWIEDZ
Sylwia Hurwicz
"NemKonto" to specjalne konto bankowe, które jest wymagane dla wszystkich obywateli Danii, aby otrzymywać zwroty podatkowe, świadczenia socjalne i inne płatności od państwa.
Filip Wąs
To konto jest niezbędne, aby upewnić się, że wszystkie świadczenia finansowe są przekazywane do właściwych osób i nie ma ryzyka, że płatności trafią do nieprawidłowego odbiorcy.
Aleksy Miklaś
Cześć, jak sprawdzić kiedy otrzyma się zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Natasza
Aby sprawdzić, kiedy otrzymasz zwrot podatku, najlepiej zalogować się na swoje konto w portalu "SKAT" https://skat.dk/
Urban Szpilman
Kiedy SKAT wysyła rozliczenia?
ODPOWIEDZ
Krystyna Rojewska
Cześć! "SKAT" (duński urząd skarbowy) zazwyczaj wysyła rozliczenia podatkowe w kwietniu każdego roku. Konkretna data wysyłki może się różnić, ale zazwyczaj rozpoczyna się ona na początku kwietnia.
Urban Szpilman
Ile czasu czeka się na zwrot podatku w Danii?
Kacper33
Ogólnie rzecz biorąc, większość osób otrzymuje zwrot podatku w ciągu kilku tygodni lub miesięcy od złożenia deklaracji podatkowej.
Daria Sadek
Ile kosztuje rozliczenie pitu z Danii?
Cezary Tkacz
Macie cennik ile kosztuje rozliczenie PIT z Danii?
ODPOWIEDZ
Bernard
Koszty rozliczenia podatku dochodowego (PIT) w Danii mogą się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak skomplikowanie sytuacji finansowej czy potrzebna pomoc eksperta.
Artur Drab
A komu należy się zwrot podatku w Danii?
Bernard
Danii zwrot podatku, znany również jako "tilbagebetaling af skat", może należeć do różnych osób, które mają nadpłatę podatku w danym roku podatkowym.
Tadeusz63
Gdzie na picie jest kwota do zwrotu w Danii? Nie mogę znaleźć...
Anita Ciołek
Informacje o zwrocie podatku są zwykle zawarte w części deklaracji dotyczącej obliczenia podatku i zaliczek.
Alicja
Hejka wszystkim. Jaka jest kwota wolna od podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Marlena
W 2023 roku kwota wolna od podatku wynosi 46 500 DKK. Oznacza to, że jeśli Twój dochód roczny nie przekroczy tej kwoty, nie musisz płacić podatku.
Łukasz Machala
Warto pamiętać, że kwota wolna od podatku może ulec zmianie w kolejnych latach ze względu na decyzje rządu i zmieniające się przepisy podatkowe.
Janusz Rubik
Jestem świeży w tym temacie. Czy ktoś z Was może mi powiedzieć, jak rozliczyć zarobki z Danii?
ODPOWIEDZ
Klaudia
Rozliczenie zarobków z Danii odbywa się poprzez złożenie deklaracji podatkowej. Musisz wypełnić odpowiedni formularz, na którym podasz swoje dochody i wydatki.
Iga Karas
Witam, jakie podatki płaci się w Danii? Opowiecie coś na ten temat?
ODPOWIEDZ
Janina Malina
W Danii obowiązują różne rodzaje podatków, które stanowią ważne źródło finansowania usług publicznych i programów społecznych.
Bolesław523
Podstawowym rodzajem podatku w Danii jest podatek dochodowy. Jest to podatek obliczany progresywnie, co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku.
Mariusz
Istnieją także inne podatki, takie jak podatek od nieruchomości, który jest płacony przez właścicieli nieruchomości.
Nikola Dubińska
Czy możecie mi wyjaśnić, kto będzie musiał płacić podwójny podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Sebastian Włodarsk
Podwójne opodatkowanie, dotyczy zazwyczaj osób, które mają dochody lub źródła dochodów w Danii oraz w innym kraju.
Aleksander Lasoń
O co chodzi z podwójnym podatkiem w Danii?
ODPOWIEDZ
Szymon Kus
Podwójne opodatkowanie, znane również jako "double taxation", jest sytuacją, w której ta sama forma dochodu jest opodatkowana w dwóch różnych krajach.
Jakub Malanowski
Hej! Chciałbym porozmawiać o wyzwaniach, z którymi Dania może się obecnie zmagać jako kraj. Czy ktoś z Was ma jakieś pomysły na ten temat?
ODPOWIEDZ
Jerzy52
Jednym z największych wyzwań, z jakimi Dania może się borykać, jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska. Kraj ten ma ambicje w zakresie ekologii, ale nadal musi stawić czoła wyzwaniom związanym z redukcją emisji i ograniczeniem wpływu na zmiany klimatyczne.
Jacek23
Masz rację, problemem może być także starzenie się społeczeństwa i wyzwanie związane z utrzymaniem stabilności systemu opieki zdrowotnej i opieki społecznej przy rosnącej liczbie osób starszych.
Jakub Malanowski
Czy uważacie, że te wyzwania są właściwie adresowane przez władze i społeczeństwo Danii?
Jacek23
To zależy od perspektywy. Dania podejmuje różne działania na różnych płaszczyznach, aby stawić czoła tym wyzwaniom. Jednak wiele zależy od skuteczności wdrożenia i współpracy różnych instytucji oraz zaangażowania społeczeństwa.
Lena Kmieciak
Tak, kluczem jest świadomość i wspólna praca, aby znaleźć zrównoważone i efektywne rozwiązania na rzecz przyszłości kraju.
Piotr
Zgadzam się. Rozmowa i dialog są ważne, aby lepiej zrozumieć te wyzwania i dążyć do znalezienia rozwiązań, które będą korzystne dla całego społeczeństwa.
Irena Glaza
Czy ktoś z Was może mi wyjaśnić, Co to SKAT Dania?
ODPOWIEDZ
Filip Bartko
Witaj! "SKAT" to po prostu duński urząd skarbowy. Jest to instytucja odpowiedzialna za zbieranie podatków oraz egzekwowanie przepisów podatkowych w Danii.
Tymoteusz
Cześć! Chciałbym dowiedzieć się, co można odliczyć od podatku w Danii.?
ODPOWIEDZ
Roksana
Na przykład możesz odliczyć koszty dojazdów do pracy, czyli tzw. "transportfradrag". Jeśli podróżujesz między swoim miejscem zamieszkania a miejscem pracy i odległość jest odpowiednio duża, możesz odliczyć pewną część kosztów dojazdów od swojego podatku.
Dawid
Można również skorzystać z odliczenia na cele związane z mieszkaniem, takie jak koszty utrzymania mieszkania czy rachunki za media.
Tymoteusz
Dzięki za odpowiedzi! To świetne, że istnieje kilka sposobów na obniżenie podatku w Danii poprzez odliczenia.
Marta Białek
Hej! Chciałbym poznać wasze ulubione danie kuchni duńskiej. Czy ktoś z Was ma swojego faworyta? :-)
ODPOWIEDZ
Dawid
Moje ulubione danie kuchni duńskiej to "smørrebrød". To tradycyjne danie, które składa się z kromki chleba pokrytej różnorodnymi składnikami, takimi jak wędliny, ryby, ser, warzywa i różnego rodzaju pasty. Jest tak wiele kombinacji smaków do wyboru!
Danuta
Smørrebrød to naprawdę ikoniczne danie duńskie! Ale moje ulubione danie to "frikadeller" - czyli tradycyjne duńskie klopsiki. Są to mięsne kulki, zazwyczaj z mielonej wieprzowiny lub mieszanki mięsa wieprzowego i wołowego, przyprawione cebulą i przyprawami. Podaje się je z ziemniakami i sosem.
Kacper
Nie mogę się zdecydować na jedno ulubione danie, ale bardzo lubię "rødgrød med fløde". To rodzaj deseru na bazie różnych owoców, gotowanych z mąką ziemniaczaną i podawanych z bitą śmietaną. Jest pyszny!
Marta Białek
Brzmi smakowicie! Muszę spróbować wszystkich tych dań, gdy odwiedzę Danię. Dziękuję Wam za podzielenie się swoimi ulubionymi daniami kuchni duńskiej!
Marlena
Czy ktoś z Was wie, jak odliczyć dojazdy do pracy w Danii od podatku?
ODPOWIEDZ
Amelia5
Marlena, można odliczyć dojazdy do pracy w Danii od podatku. Jest to często nazywane "kosztami dojazdu" (transportfradrag) w języku duńskim.
Dariusz
Chciałbym się dowiedzieć, jak wysokie są podatki w Danii. Czy ktoś z Was ma na ten temat informacje?
ODPOWIEDZ
Grzegorz
Podatek dochodowy w Danii jest obliczany progresywnie, co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku. Próg podatkowy jest ustalany w taki sposób, że osoby zarabiające więcej są obciążane wyższymi stawkami podatku.

Na przykład, w 2023 roku stawka podatku dochodowego dla osób zarabiających do 56 800 DKK wynosi 8,7%. Dla osób zarabiających między 56 801 DKK a 513 400 DKK, stawka wzrasta do 27,5%, a dla osób zarabiających powyżej 513 400 DKK, stawka podatku wynosi 52%.
Jakub65
Hej! Czy ktoś z Was wie, jaki zwrot podatku można otrzymać z Danii?
ODPOWIEDZ
Gabriel Micka
Wysokość zwrotu podatku zależy od wielu czynników, takich jak Twój dochód, odliczenia, ulgi podatkowe oraz to, ile podatku zostało już pobrane z Twojego wynagrodzenia przez pracodawcę.
Oskar Grom
: Czy w Danii są wysokie podatki? Słyszałem, że tam opodatkowanie jest dosyć znaczne.
ODPOWIEDZ
Robert Kuzara
Tak, to prawda. W Danii podatki są stosunkowo wysokie w porównaniu z innymi krajami. Kraj ten ma jeden z najwyższych poziomów opodatkowania na świecie.
Anita525
Jestem ciekawa co zrobić żeby nie wejść w drugi próg podatkowy w Danii. Ktoś z was już próbował, albo wie?
ODPOWIEDZ
Sara Reczek
Oczywiście, mogę się podzielić kilkoma wskazówkami. Przede wszystkim, aby uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy, warto zainwestować w oszczędności i rozważnie zarządzać finansami. Unikaj przekroczenia określonej granicy dochodów, która prowadzi do wyższej stawki podatku.
Dawid Burdon
Możesz również skorzystać z różnych ulg podatkowych, które pozwalają obniżyć podatek do zapłacenia. Przykładowo, oszczędzanie na emeryturę w specjalnym systemie dodatkowej emerytury może pomóc obniżyć dochód, który jest opodatkowany.
Anita525
Dzięki za te wskazówki!
Oskar Dziedzic
Witam. Jaka jest charakterystyka gospodarki Danii i jakie są najważniejsze sektory przemysłu?
ODPOWIEDZ
Krystian
: Cześć! W Danii gospodarka opiera się na modelu kapitalistycznym z dużym naciskiem na wolny rynek i eksport. Najważniejszymi sektorami przemysłu w Danii są produkcja, handel, usługi oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
Tomasz Pilarski
Tak, gospodarka Danii również opiera się na rolnictwie i rybołówstwie. To ważne sektory, które stanowią znaczną część dochodu kraju.
Danuta
Czy ktoś z Was wie, jakie są najważniejsze wyroby eksportowe Danii?
Krystian
Najważniejszymi wyrobami eksportowymi Danii są maszyny i urządzenia, produkty spożywcze, wyroby chemiczne oraz meble i tekstylia.
Sebastian
Dzień dobry. Jak rozliczyć się z podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Wiktoria Kubica
Cześć. Rozliczenie podatku w Danii odbywa się przez złożenie deklaracji podatkowej. Musisz zgłosić swoje dochody i inne informacje dotyczące swojej sytuacji finansowej w danym roku podatkowym.
Cezary Rokicki
Jak wyrobić kartę podatkowa w Danii?
ODPOWIEDZ
Ryszard Żak
Wyrobienie karty podatkowej w Danii jest dość proste. Karta podatkowa, znana również jako "CPR-nummer" lub "CPR-registrering", jest numerem personalnym przydzielanym każdemu obywatelowi i osobie zameldowanej w Danii.
Roman08
Cześć, jestem ciekawy Ile podatku placi się w Danii?
ODPOWIEDZ
Kamil
W Danii stawki podatkowe są dość wysokie. Podatek dochodowy jest obliczany progresywnie, co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku.

Na przykład, dla osób, które osiągają roczny dochód do 55 300 DKK (duńskich koron), stawka podatku wynosi 8,70%. Natomiast dla osób z dochodem między 55 301 DKK a 442 900 DKK, stawka podatku wynosi 27,50%. A dla osób, które zarabiają powyżej 442 900 DKK, podatek wynosi 52,00%.
Lidia Witek
Czy pracując w Danii trzeba rozliczać się z podatku w Polsce?
ODPOWIEDZ
Paulina
Odpowiedź na to pytanie zależy od Twojej sytuacji podatkowej i okresu, w którym przebywasz i pracujesz w Danii.
Emil
Czym jest podwójne opodatkowanie Dania?
ODPOWIEDZ
Klaudia
Cześć! Podwójne opodatkowanie to sytuacja, w której ta sama osoba lub firma jest opodatkowana za swoje dochody lub transakcje w dwóch różnych krajach.
Wojciech73
Co to jest SKAT w Danii?
ODPOWIEDZ
Ksawery Rogala
SKAT to jest nazwa duńskiego urzędu skarbowego.
Wojciech73
Aha, czyli jest to odpowiednik naszego polskiego urzędu skarbowego?
Ksawery Rogala
Dokładnie, SKAT pełni podobną funkcję jak polski urząd skarbowy.
Robert Radecki
Witam, co grozi za niezapłacenie podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Maja Golik
Niezapłacenie podatku w Danii może mieć poważne konsekwencje. W pierwszej kolejności, organy podatkowe mogą nałożyć na Ciebie grzywnę za zaległe płatności.
Robert Radecki
A ile wynosi ta grzywna?
Maja Golik
Wysokość grzywny może być różna w zależności od wielkości niezapłaconego podatku. Może wynosić od kilku procent do nawet kilkunastu procent zaległej kwoty.
Robert Radecki
Dziękuję za odpowiedź! :)
Chcę założyć firmę w Danii.